En robåt til fiske bør være ekstra trygg, lettrodd og retningsstabil 

En robåt til fiske bør det stilles mange krav til. Er det flere i båten som fisker samtidig og lener seg over ripa, kan det lett skje noe alvorlig. I høy sjø øker også sannsynligheten for kantring. Langt fra alle robåter er sikret mot kantring.

100 kilo vannfylt kjøl gjør Vinstrabåten kantresikker

Vinstrabåten er svært kantresikker. Kjølen fyller seg selv med 100 liter vann når den kommer i vannet. Dette gjør den godt egnet som robåt til fiske. Og den tømmer seg selv når den dras på land.

I tillegg til disse hundre kiloene i bunnen, er formen på Vinstrabåten utviklet gjennom generasjoner. Elven Vinstra i Gudbrandsdalen har bydd på krappe bølger og sterke strømmer gjennom generasjoner. Vinstrabåtens form og egenskaper har derfor utviklet seg i forhold til fiskeres erfaringer gjennom mange årtier.

Robåt til fiske

Mange fiskere bruker Vinstrabåten

Vinstrabåten er også i dag tatt i bruk av mange fiskere. Ikke minst profesjonelle fiskere. Disse er økonomisk avhengig av å hente opp fangsten enten været er med eller imot. Da er Vinstrabåtens egenskaper avgjørende.

En fisker og 4 vinstrabåter

I 2018 gjorde vi en kundeundersøkelse. Der fortalte den profesjonelle fiskeren Jan Eira at han fisker store mengder fjellørret hver sesong. Den ferske villfisken leverer han direkte til mottak for videreforedling og salg.  Han er også eier av Eira Vilt & Fisk AS i Hovet i Hallingdal.

Etter mange år med fiske vet han godt at fjellvann kan være utfordrende. Jan Eira benytter hele 4 vinstrabåter for å kunne sette garn og otre effektivt på ulike fjellvann.

Etter min erfaring er størrelsen «460» best i fjellvann. Jeg har vært ute i alvorlig sjø på fjellvann 1000 meter over havet, uten problemer. Båtene er sterke og solide».

Jan Eira, Hallingdal

En robåt til fiske bør også ha god finish og være retningsstabil

Profesjonelle fiskere som Eira verdsetter at Vinstrabåten ikke har skarpe kanter. Da unngår han at fiskegarn henger seg opp.  Skal man kunne levere fersk villfisk, kan plunder og heft være direkte ødeleggende.

At Vinstrabåten er så retningsstabil merkes godt når det blåser på fjord og fjellvann. God form og tung kjøl bidrar  til å redusere plunder og heft pga været.

Robåt til fiske